Διδακτικές ενέργειες

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82..png

Ομάδα 1

Τα μέλη της πρώτης ομάδας θα ασχοληθείτε με τα αίτια που οδήγησαν τους άστεγους σε αυτήν την κατάσταση. Θα διαβάσετε ένα άρθρο και θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο, τα οποία θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τις δραστηριότητες. Επίσης, θα γνωρίσετε τα πραγματικά αίτια που μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση και θα σας δοθεί η δυνατότητα να δημιουργήστε μία ανάρτηση έτσι ώστε να ενημερωθούν ακόμα περισσότερο και τα ίδια τα παιδιά αλλά και περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν την συγκεκριμένη ανάρτηση και να προσέξουν ή να αναθεωρήσουν ορισμένες απόψεις ή καταστάσεις.

Ομάδα 2

Τα μέλη της δεύτερης ομάδας θα ασχοληθείτε με τις συνθήκες που ζουν καθημερινά οι άστεγοι. Θα διαβάσετε ένα ποίημα και θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο, τα οποία θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τις δραστηριότητες. Επίσης, μέσω αυτών θα αναγνωρίσετε τις καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι και θα κατανοήσετε το πως αισθάνονται. Επιπλέον, θα βρεθείτε στη θέση να χαρακτηρίσετε εύκολη ή δύσκολη τη ζωή των άστεγων ανθρώπων μέσω πραγματικών παραδειγμάτων.

Ομάδα 3

Τα μέλη της τρίτης ομάδας θα ασχοληθείτε με τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα διαβάσετε ένα άρθρο και θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο, τα οποία θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τις δραστηριότητες. Επίσης, μέσω αυτών θα μπορέσετε να προτείνετε και δικούς σας τρόπους προσφοράς σε αυτούς τους ανθρώπους αλλά και να αναζητήσετε εθελοντικές δράσεις που μπορεί να διοργανώνονται κοντά σας και πως θα μπορούσατε να πάρετε μέρος σε αυτές.

Μεταβείτε στις Διαδικασίες για να ξεκινήσετε και να μάθετε περισσότερα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License