Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες Ξυλούρη Εμμανουέλα (Α.Μ. 7378) και Βερτούδου Ειρήνη (Α.Μ. 7278) στο πλαίσιο του μαθήματος "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Διαδικτυακό Περιβάλλον" (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη, Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License