Ενεργοποίηση

%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%91%20%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.png

Περιγράψτε τι βλέπετε στην αριστερή εικόνα:

  • Τι μέρος μπορεί να είναι αυτό;
  • Γιατί πιστεύετε ότι κάθεται αυτός ο άνθρωπος εκεί;
  • Τι εκφράζει μέσω αυτού που έχει γράψει;
  • Πώς πιστεύετε ότι αισθάνεται ο άνθρωπος αυτός;
  • Έχετε συναντήσει παρόμοιες εικόνες στην καθημερινή σας ζωή; Αν ναι, τι κάνατε όταν τις συναντήσατε;
  • Επίσης, πώς μπορεί να σχετίζεται η συγκεκριμένη εικόνα με την δεξιά εικόνα, την οποία είδατε και στην εισαγωγή.

Έπειτα, προχωρήστε στις Διδακτικές ενέργειες.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License