Πλαίσιο στήριξης

 • Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Ε' τάξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: Κοινωνική κα πολιτική αγωγή, Γλώσσα, Ευέλικτη ζώνη. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μία εναλλακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.
 • Το συγκεκριμένο WikiQuESD απευθύνεται σε μαθητές Ε' τάξης Δημοτικού, οι οποίοι θα είναι και οι χρήστες του. Η χρήση του θα γίνει σε τρεις ομάδες, όπου η κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με μια διαφορετική πτυχή του θέματος με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες και να ενισχύσουν της αίσθηση της αλληλεγγύης και της προσφοράς.
 • Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του συγκεκριμένου WikiQuESD είναι:
 1. Να κατανοήσουν τα πραγματικά αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους στην έλλειψη στέγης.
 2. Να αντιληφθούν τις συνθήκες διαβίωσης των άστεγων ανθρώπων.
 3. Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες των άστεγων ατόμων.
 4. Να προσφέρουν οτιδήποτε μπορεί και επιθυμεί ο καθένας.
 5. Να σέβονται αυτούς τους ανθρώπους.
 • Ο μαθησιακός στόχος που επιδιώκεται είναι "Μαθαίνω να δίνω", καθώς προωθεί την αλληλεγγύη και τις στάσεις φροντίδας με στόχο την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών.
 • Βασιζόμενες στις 10 δεξιότητες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών ώστε να διαπιστώσουν τις διαστάσεις αυτού του θέματος και να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν τρόπους προσφοράς και αλληλεγγύης. Θα επιδιώξουμε τα παιδιά στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος της εργασίας να εργαστούν σε ομάδες δημιουργώντας ένα κλίμα συνεργασίας η οποία αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας αυτής θα διασφαλιστεί και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών.
 • Οι βασικές προϋποθέσεις του συγκεκριμένου λογισμικού είναι τα παιδιά να γνωρίζουν την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου και να είναι σε θέση να ακολουθήσουν οδηγίες σε περίπτωση που τους ζητηθεί κάτι που δεν γνωρίζουν. Η ενασχόληση με το wiki δεν έχει ιδιαίτερες προϋποθέσεις καθώς οι δραστηριότητες δίνονται με πολύ σαφείς και απλές οδηγίες.
 • Το συγκεκριμένο WikiQuESD υλοποιείται στο εργαστήριο της πληροφορικής καθώς εκεί υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές έτσι ώστε κάθε ομάδα να εργαστεί και να υλοποιήσει τις δραστηριότητες σε διαφορετικούς υπολογιστές.
 • Η φύση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού απαιτεί την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τάμπλετ και σύνδεση στο διαδίκτυο. Σήμερα, τα περισσότερα ελληνικά σχολεία περιλαμβάνουν την συγκεκριμένη τεχνολογική υποστήριξη.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License