Προεκτάσεις

Ως προς τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία:

Αναμφίβολα, στο επίκεντρο της ζωής ενός άστεγου ανθρώπου βρίσκεται η έλλειψη στέγης και τροφής. Αυτά τα δύο είναι αναγκαία για τη ζωή οποιουδήποτε ανθρώπου. Καμιά φορά, όμως, για τους ανθρώπους αυτούς, μεγαλύτερη σημασία κατακτά το συναισθηματικό και ψυχολογικό κομμάτι. Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει ούτε στο ελάχιστο ότι δεν έχουν μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους, δεν ξέρουν τι θα φάνε και τι τους επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Αντίθετα, τους ενδιαφέρει περισσότερο η μοναξιά που νιώθουν και η απομόνωση από το κοινωνικό σύνολο. Παρόμοια συναισθήματα αισθάνονται και άλλη μία μερίδα ανθρώπων. Οι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους, δίχως συντροφιά, δίχως παρέα. Άλλοι από επιλογή και άλλοι επειδή έτσι τα έφερε η ζωή όπως λένε. Όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν μοναξιά και είναι αρκετά ευάλωτοι. Επίσης, κάποιοι από αυτούς ίσως να είναι και ανήμποροι χωρίς να μπορούν να προσφέρουν ούτε καν τα αναγκαία στον εαυτό τους με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στα γηροκομεία. Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη.

Ως προς τη κοινωνική διαδικασία:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχοντας ψάξει και πληροφορηθεί για αυτά που έχουν πραγματικά ανάγκη οι άστεγοι άνθρωποι, μπορούν να διοργανώσουν μία εθελοντική δράση με σκοπό να προσφέρουν οτιδήποτε μπορούν. Επιπλέον, μπορούν να φτιάξουν μία αφίσα ώστε να ενημερώσουν ακόμα περισσότερο κόσμο και να γίνει μία πιο μαζική και αποτελεσματική ενέργεια.

Δείτε τους Δημιουργούς και τις Πηγές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License