Συλλογιστική ανάδραση

Τα πήγατε εξαιρετικά!! Μπράβο σας!! Όλοι φέρατε εις πέρας τις δραστηριότητες που σας ανατέθηκαν. Εφόσον, λοιπόν, γνωρίσατε τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο σε αυτήν την κατάσταση, ενημερωθήκατε για τις καθημερινές συνθήκες ζωής των αστέγων ανθρώπων και ανακαλύψατε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προσφέρετε, μπορείτε να προχωρήσετε στο παιχνίδι σταυρόλεξου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε για το τι αποκομίσατε στην πορεία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού..

Εάν αισθάνθηκατε ότι δυσκολεύτηκατε σε κάποιο σημείο, πηγαίνετε ξανά στις Διαδικασίες και επαναλάβετε τις δραστηριότητες.

Μεταβείτε στις Προεκτάσεις για επιπλέον ιδέες.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License